HTW AB erbjuder sågklingor med garanterad kvalitet till i första hand trä- och metallindustrin, innebärande att vi inte säljer några sågklingor som vi inte testat och utvärderat innan.

Våra klingor tillhör de bästa på marknaden och får inte förväxlas med sk Kina-klingor som i regel inte går att slipa...

Mer om våra sågklingor

Bild_Start-3

HTW NYTT / KAPAT PRIS