KVALITÉS-/MILJÖPOLICY 2016 – TRÄ/METALL

miljo-htw• HTW förser Svensk trä/metall industri med skarpa verktyg – ”Alltid skarpa verktyg”
• HTW är återförsäljare för två av dom ledande leverantörerna av såg/bandsågsklingor i Europa.
• HTW strävar efter att ständigt minska vår negativa påverkan på miljön, såväl den interna som externa.
• HTW skall så långt som möjligt och när det är ekonomiskt försvarbart välja produktionssätt, förpackningslösningar, leverantörer och distributionssätt som verkar positivt för vår miljö.

Detta uppnås med:

► Ständig förbättring
Vårt kvalitéts- och miljöarbete skall vara förebyggande och öppet med ständig förbättring i fokus.

► Lagar och andra krav
I vår verksamhet skall miljölagstiftning/myndighetskrav och kundkrav utgöra en miniminivå för vårt kvalitéts- och miljöarbete.

► Kvalité- och miljömål
Våra mål ska baseras på vår kvalitéts- och miljöpåverkan, kontinuerligt följas upp och anpassas till vår verksamhet.
Vi samarbetar med de ledande leverantörerna i Europa som följer dom miljö och kvalitéts krav som ställs inom EU samarbetet

► Slipcenter
Vi återvinner alla skrotade delar och slipspån till certifierade återvinningsanläggningar
(t.ex. STENA, MERAB)
Vi samlar upp all olja/kylmedel i tankar som upphämtas och återvinns kontinuerligt.
Vår moderna maskinpark gör att vi slipar bort minimalt på varje del.

► Transport
Samarbete med dom ledande transportföretagen i Sverige.
I Skåne har vi egen bil som kör fasta rutter för att minimera kostnad och miljöpåverkan.

► Kunskap
Personal i företaget ska ha kunskap i kvalitéts- och miljöfrågor och medvetenhet om hur kvalitét, miljö och hälsa kan påverkas och skyddas

► Information
Vi ska inspirera våra leverantörer och kunder att utveckla sitt miljöarbete

Vår affärsidé

HTW skall vara ledande partner till trä/metallindustrin inom slipning och försäljning av såg/bandsågsklingor med kvalité- och miljöarbetet i fokus.

ALLTID SKARPA VERKTYG!